Wat te doen bij overlijden?

Uitvaart Cura begeleidt uitvaarten, met aansluitend een begrafenis of crematie in alle cultuur- en geloofsovertuigingen, zodat u op uw eigen bijzondere wijze waardig afscheid kunt nemen.

Als er een overlijden heeft plaatsgevonden, kunt u ons 24 uur per dag bereiken op het telefoonnumer 058 422 411 om de eerste noodzakelijke dingen met ons te bespreken.

Als uw dierbare thuis overlijdt, verwacht of onverwacht doet u het volgende:

  • U belt eerst de huisarts of de dokter van wacht, hij/zij komt ter plaatse om het overlijden vast te stellen en vult de nodige documenten in. Zonder deze documenten kan de overledene niet vervoerd worden! Naast het model IIIc dient ook, in geval van crematie, het medisch attest formulier II ingevuld.
  • U verwittigt familieleden en vraagt hen of zij eventueel nog thuis afscheid wensen te nemen.
  • Wanneer de dokter is langs geweest en iedereen die het wenst afscheid heeft genomen neemt u terug contact op met ons zodat het nodige kan worden gedaan om de overledene te vervoeren naar het uitvaartcentrum.
  • U legt de kledij voor de overledene klaar om mee te geven.
  • U legt de identiteitskaart, het rijbewijs en het huwelijksboekje van de overledene klaar.
  • Vervolgens volgt de bespreking van de uitvaart bij u thuis of op ons kantoor.Als uw dierbare in een rusthuis of het ziekenhuis overlijdt doet u het volgende:

  • De overledene zal naar het mortuarium van het rusthuis of ziekenhuis worden overgebracht.
  • U neemt contact met ons op, zodat wij concreet met u kunnen afspreken.
  • U legt eventueel nog kledij, identiteitskaart, het rijbewijs en het huwelijksboekje klaar.
  • Vervolgens volgt de bespreking van de uitvaart bij u thuis of bij ons op kantoor.

Belangrijk!!

U hebt steeds de vrije keuze van begrafenisondernemer, noch een rusthuis, noch een ziekenhuis of iemand anders kan u verplichten om een bepaalde begrafenisondernemer onder de arm te nemen, welke redenen ook worden aangewend. Neem dan ook eerst en vooral contact op met uw vertrouwde begrafenisondernemer, zodat deze u van in het begin met CORRECTE informatie kan bijstaan.